הפקת דו״ח תקינות מערכת סולארית

בשנים האחרונות, הפכו פאנלים סולאריים לענף הפופולארי ביותר בתחום האנרגיה המתחדשת ולצורך הפעלתם המיטבית, נדרשים הפאנלים לבקרת איכות קפדנית אשר תאפשר ללקוח ניצול כלכלי מקסימלי בהפעלת המערכת.

ALTA מבצעת סקירות תרמיות לפאנלים הסולאריים באמצעות רחפנים בשיטה מהירה, ואמינה לצורך איתור פאנלים פגומים, אשר ביצועם פוגע בהספק צבירת האנרגיה של כלל המערכת.

ע"י שימוש במצלמות תרמיות המורכבות על רחפנים ייחודיים אנו מאתרים את האזור המדויק בפאנל שנפגע.

Solar Panels Drone

הפאנלים הפגומים מוצגים ללקוח בדו״ח מילולי וויזואלי חסר תקדים, אשר מאפשר לחברת האחזקה להחליף את הפאנלים התקולים בחדשים, בצורה פשוטה נוחה ומהירה.

solar panels results